Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8459213

צור קשר

ramatyohanan@kry.co.il

שלח דוא"ל

העשור השביעי של רמת יוחנן 1991- 2000

רמת יוחנן הוא קיבוץ עם יכולת כלכלית גבוהה יחסית, וזה משפיע כנראה על התודעה של חבריו. חלק ניכר מן הדיווחים של התקופה עוסקים במה שאין ,או חסר, ככל הנראה על בסיס מה שיש.


לצד המשך ההתרחבות בענפי המשק, והצמיחה של "פלרם" בחו'ל, הקיבוץ מתרכז בנושאים חברתיים-כלכליים חלק ניכר מזמנו.
להלן תמצית ידיעות מן העלונים:
דיונים על הפרטת תקציבים, דיון על רכב ועובדי חוץ , החלטות על "עבודה ותעסוקה"- מוצעות סנקציות על מי שאינם ממלאים חובת עבודה, הופסקה ארוחת הערב, אושרה הפרטת המזון,"סידור העבודה" מבוטל- מעתה יהיה רק סידור תורנויות, מועלות הצעות לשינויים – אושרו תקנונים לבניה פרטית ולהחזקת רכב פרטי, אושר תקנון פנסיה ...
ומאידך: שיפוץ וקירוי בריכת השחייה, נפרשה רשת תקשורת TV עם אנטנה (צלחת) מרכזית, "פלרם" הונפק בבורסה הישראלית
אחרי דיונים ממושכים, בניה נוספת ברפת, אגף חדש לחדרי החולים, שיפוץ בתי ה"חבורה" לשיכון קבע, אושרה קרן השתלמות לחברים, "פוליקארב" (שלוחת פלרם בבריטניה) מקבל את פרס המלכה ... , בשליחות פלרם בחו'ל נמצאים 7 חברים, אושרה קליטת קבוצת סטודנטים מאתיופיה בשטח הקרוואנים.
בעוד המפעל גדל ומתרחב וענפי המשק מתפתחים בהצלחה, הקיבוץ עובר תהליך של חשיבה פנימית חוזרת. קיימת דרישה לשינויים מבניים וארגוניים (שמגיעה לביטוי מהדהד עם עזיבת מספר חברים שנשאו בתפקידים מרכזיים), וישנם ניסיונות שונים לקדם דיונים מתאימים – צוותי חשיבה, ימי עיון מסוגים שונים, ופגישות בפורומים שונים.

לקראת סוף העשור נבחרת מזכירות חדשה שמביאה עימה הצעה לשינוי ארגווני נרחב, בעיקר בהגדרות של תפקידים והוספת תפקידי ביניים:
לא עוד מזכיר אלא מנהל קהילה, לא עוד מרכז משק אלא מנהל כלכלי, במקום גזבר – מנהל כספים. מוסיפים תפקיד של מרכז משק הקהילה (ענפי ה"שרות") ושל יו"ר כלכלי, ומשתנות במידת מה הסמכויות של אחדים מבעלי התפקידים.
כל זה לא קורה בחלל הריק – התנועה הקיבוצית כולה, שנפגעה במשבר בשנת 1985 (הריבית ומשבר הקיבוצים) מחפשת דרכים חדשות להתגבר על הקשיים, שרבים מאמינים כי הם נובעים מן המבנה הישן הקיים עשרות שנים, שאינו מאפשר לקיבוץ לקבל מחבריו את הדרוש, בעודו מספק כל מה שיש, בלי חשבון. עמדה זו אינה ממש חדשנית אך גם אינה מתקבלת בקלות והשינויים מתחוללים בעיקר בקיבוצים ש"לא גומרים את החודש".

רמת יוחנן איננה שם, ועל כן הדיונים הרבים אינם מובילים לשינויים חריפים אלא לשינוי מתון בהתנהלות, ורק מתחת לפני המים ישנם זרמים לכאן ולכאן. אין שקט ממשי.
בריכת השחיה בשנות ה - 90
מעוז הכדור-מים המקומי


בונים דירוניות צמודות לבית סיעוד - 1993

האגף הסיעודי החדש - 1993
ramatyohanan abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות