Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8459213

צור קשר

ramatyohanan@kry.co.il

שלח דוא"ל

קיבוץ רמת יוחנן כיום

רמת יוחנן הינו קיבוץ ותיק ומבוסס, שנמצא בעמק זבולון, ממזרח לקריית אתא (ראה  מפה
תצלום אוויר של רמת יוחנן 2011


לוגו רמת יוחנן בת 80 (יצר ירמיהו בן-צבי)
כיום, , אחרי יותר מ 80 שנה מאז עלינו על הקרקע, , מונה אוכלוסיית רמת יוחנן כ-1000 נפש, בהם קרוב ל-500 חברים וחברות, שמוצאם משלושים ארצות מוצא, הכוללות את מזרח ומערב אירופה, צפון ודרום אמריקה, אסיה, אפריקה ואוסטרליה ורבות מארצות המזרח התיכון.

על המדרכות בקיבוץ כבר מתרוצצים בני הדור החמישי, ואילו מן הדור הראשון - דור המייסדים, לא נותר עמנו כיום ולו אחד, כולם הלכו לעולמם, ורק זכרם ופועלם עמנו ..

הקיבוץ כיום הינו חברה רב-דורית מאוזנת ומתחדשת, שמצליחה להמשיך ולהוות מוקד משיכה לבניה הצעירים, שרבים מהם עם בני זוגם בונים כאן את ביתם ועתידם. רמת יוחנן מצליחה עד היום ליצור ולפתח פעילות כלכלית וחברתית רחבה ומגוונת, שמייצרת איכות חיים גבוהה מאוד בהרבה מאוד מדדים, ובכל קנה מידה.

רמת יוחנן הינו הבעלים של חברת"פלרם" המהווה את המשענת כלכלית עיקרית לקיבוץ. כמו כן הוא מקיים פעילויות חקלאיות ועסקיות רבות ושונות. חברי הקיבוץ מועסקים במפעלי וענפי הקיבוץ החקלאיים והאחרים, ורבים מהם עובדים מחוץ לקיבוץ (בארגונים אזוריים שונים ובמקומות עבודה פרטיים וציבוריים שונים ורבים). 

לחברי הקיבוץ הכשרה מקצועית מגוונת ועשירה. ברמת יוחנן מרבית משרות הניהול והמשרות המקצועיות בקיבוץ ובשלוחותיו הכלכליות מצויות בידי חברי הקיבוץ.

הקיבוץ עודנו מתנהל על הבסיס השיתופי, ערבות הדדית מלאה, שיתוף באמצעי הייצור ובפירותיהם, צריכה משותפת וכדומה, וכל זאת לצד הפרטות תקציביות ברמה שונה בתחומים שונים. בקיבוץ מערכות צריכה רבות בפעילות מלאה ותקינה , כולל מערכות חברתיות כמו בריאות , סיעוד וכיוצא באלו. 

ברמת יוחנן מתקיימות מערכות ערבות ההדדית והבטחת חיים של כבוד עבור כל החברים על בסיס שוויוני גם, ובעיקר עבור המוחלשים בקהילה, שבאים לביטוי ייחודי ברמתם הגבוהה ובערכיותם: רמת יוחנן מבטיחה לחבריה קצבה פנסיונית בהפקדות אישיות לחברים מהגבוהות ביותר בתנועה הקיבוצית. רמת יוחנן הקימה את קרן דור לדור, המבטיחה קצבה גבוהה לבוגריה שאינם בעלי כושר השתכרות עקב נכויות שונות, ומנהלת קרנות נוספות עם עתודות כספיות ניכרות לרווחת חבריה לעתות סגריר. 

הקיבוץ שאף לקיים מראשית דרכו מערכת חינוך שלמה מינקות עד גמר תיכון. כיום בתי הספר הינם אזוריים, ולקיבוץ השפעה ומשקל רב בסיוע למועצה האזורית המפעילה את שני בתי הספר של בנינו :"ניצני זבולון" ו"כרמל זבולון", לקיים את רמתם החינוכית הגבוהה כבתי ספר מעולים מהשורה הראשונה בישראל. לצד זאת, כל בן ובת קיבוץ זכאי בגין היותו בן הקיבוץ להשלמת השכלה של כ- 15 שנים ( = תואר ראשון או מקביל לו ) במימון הקיבוץ. 

בעבר וגם כיום פעלו רבים מחברי הקיבוץ בשליחות הקיבוץ והתנועה, ורבים מילאו תפקידים חשובים, ממשלתיים, ביטחוניים, עסקיים, פוליטיים, חינוכיים ואחרים, מחוץ לקיבוץ (מנכ"ל התע"ש , נציב המים הראשון, שירותי הביטחון, שניים ממנכ"לי "הזרע", מזכיר מפא"י, מזכיר התק"מ, יו"ר המועצה האזורית, מנהל ארגון הקניות האזורי, מנהל סמינר הקיבוצים, מנהל "אורנים" ואחרים ). חברים רבים התנדבו לשירות בבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה, ורבים פעילים גם כיום בשליחות הקיבוץ או מטעם עצמם בפעילויות ומערכות שונות במדינה. 
ramatyohanan abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות