Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8459213

צור קשר

ramatyohanan@kry.co.il

שלח דוא"ל

תשובות לקושיות פסח.....

למה משה לא מוזכר בהגדה המסורתית ורק מוזכר בהגדה הקיבוצית?

למי שלא שם לב, בחג הפסח בו אנו מצווים לספר ביציאת מצרים, משה, שהנהיג את העם המדבר והוא הגיבור המזוהה ביותר עם הפרק הנשגב הזה לא מופיע בהגדה המסורתית.
הסיבה לכך - ישו הנוצרי. באותה התקופה בה גיבשו חז"ל את נוסח ההגדה, פעלו תלמידיו של ישו הנוצרי שהיה אז יהודי כמונו, והוציאו גירסה שלהם של ההגדה בה ישו היה הנביא בדורנו ממשיכו של משה. חז"ל, כנראה כדי לבלום את הפופולאריות הגואה של ישו ונטיות משיחיות שהתעוררו, בחרו לספר את סיפור יציאת מצרים בהגדה כשמככב שם ה' ללא משה.
ההגדה הקיבוצית שהחלה להתגבש לפני קום המדינה על ידי חלוצים ציוניים שחשו דרור לתקן ולחדש במסורת ישראל החזירו את משה למקומו הראוי לטעמם בהגדה...

לאן נעלם קורבן הפסח? (הסטייק), ומדוע נישארנו במקומו רק עם ההגדה?
משחרב בית המקדש פסקה עבודת הקורבנות בבית המקדש. חז"ל עמדו בפני משימה ענקית לקיים ולחדש את המצוות והפולחן ללא מקדש וקורבנות. כך גם המציאו ויצרו את הקריאה ואת סיפור ההגדה כתחליף לקורבנות. יש האומרים וסבורים (כמוני) שביטול מוחלט של הקורבנות היה חלק ממדיניות מכוונת ומגמתית של חז"ל להמיר את הפולחן ואת הקשר לאלוהים לנתיב רוחני ופחות גשמי. כך גם בית הכנסת והתפילה שאין אנו מצווים עליהם בתורה החליפו את בית המקדש והקורבנות.
חג הפסח הקדום עד חורבן בית המקדש, וטרם גובשה מהפכת חז"ל, התאפיין באכילת סטייק כבש עסיסי כרוך במצה. יש המציינים שבימינו לא התבטל המנהג, אלא רק זז שלושה שבועות קדימה ליום העצמאות עת כל עם ישראל מיסב סביב המנגל וזולל סטייקים ובשרים עד לא ידע. מה שניתן לכנות בחיוך גדול - עבודת קורבנות במיטבה.

להתראות בסדר הפסח - מאייקה

ramatyohanan abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות