Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8459213

צור קשר

ramatyohanan@kry.co.il

שלח דוא"ל

המבנה הארגוני של רמת יוחנן

המבנה הארגוני של רמת יוחנן, היה מתחילת דרכו המבנה הקלאסי של קיבוץ שנוצק במידה רבה של דמיון בין כל הקיבוצים על ידי

ישיבת מזכירות בשנות ה-50
משמאל לימין: איתן שטייף, רחל קוזלובסקי, קלמן ריכטר, יצחק (איצ'ה) בלנק, משה נצר, דניאל טלמון, לא מזוהה, מרדכי (מישקי) יריב, בלה פיינשטיין.
התנועות הקיבוציות. שנים רבות היו כל הקיבוצים דומים זה לזה, והתאפיינו כיישות תאגידית אחת שכללה הן את מרכיב הקהילה והחברים, והן את המרכיב הכלכלי והעסקי שהיו מעורבבים זה בזה ללא בידול.

מבנה זה ספג זעזוע ושינויים ניכרים בשנות ה-80 עם פרוץ המשבר הכלכלי הגדול בתנועה הקיבוצית . מנקודה זו ואיילך התגוונו מאוד סגנונות הניהול, המבנים הארגוניים, ואורחות החיים בין הקיבוצים השונים. תהליך זה לא פסח גם על רמת יוחנן.

אחד התהליכים המרכזיים שקיבלו תאוצה היה הפרדה באמצעות תאגוד נפרד של הפעילות העסקית, מקהילת הקיבוץ וחבריו המתואגדים כאגודה שיתופית חקלאית, המתמקד יותר ויותר בפעילות ובשירותים הקהילתיים. הביטוי המובהק לכך ביותר היה ניתוק מבני של פלר"ם מרמת יוחנן כתאגיד נפרד, ולאחר מכאן הפיכת פלר"ם לחברה בורסאית שרמת יוחנן מחזיקה בה מניות שליטה.

תהליך מרכזי נוסף שרמת יוחנן הייתה מהחלוצים בו, והחלה אותו כבר בסוף שנות ה- 80, הוא העברת כספים לקופות פנסיה אישיות של ובבעלות החברים, על ידי הקיבוץ למען הבטחת עתידם הסוציאלי והכלכלי בכל תסריט עתידי אפשרי של הקיבוץ .

רמת יוחנן עברה תהליך של שינוי מבני ארגוני מקיף בסוף שנות ה- 90 לעומת המבנה המסורתי שאיפיין אותה עד אז. רוב השינויים שאומצו אז הוטמעו במערכת ונהוגים היום.

רמת יוחנן ממשיכה לקיים את המבנה של קיבוץ שיתופי אך עם שינויים והתאמות מרובים.

המאפיין המרכזי ממשיך להיות כפי שהיה בקיבוץ מראשית ימי הקיבוץ, מבנה של "דמוקרטיה ישירה" פעילה, המאפשרת לכל חבר וחבר להשפיע באמצעות הצבעה בקלפי בכל נושא משמעותי.

הגוף הריבון להחלטות ודיונים הוא האסיפה הכללית הפתוחה בפני כלל החברים. על פי ההחלטות כיום, די בתמיכת חמישה עשר חברים המשתתפים באסיפה כדי להעביר כל נושא להכרעה בקלפי.

כיום פועלות ברמת יוחנן שלוש הנהלות. הנהלת הקהילה, (היא המזכירות המסורתית של פעם) יש עדיין בכורה על כל השאר, כתזכורת לכך שבסופו של דבר המערכת הכלכלית באה לשרת החברה והקהילה. אך כמו הנהלת הקהילה, גם ההנהלה הכלכלית וגם והנהלת משאבי אנוש, מוסמכות להביא ישירות נושאים לדיון והכרעה באסיפה הכללית. ממלאי התפקידים המרכזיים במבנה הנוכחי שהם" מנהל הקהילה (המזכיר), המנהל הכלכלי, מרכז המשק קהילה, מנהל הכספים (הגזבר) ומנהל מש"א, חברים בכל ההנהלות. חמשת ממלאי התפקידים המרכזיים שצויינו כאן, חוברים יחדיו לצוות תיאום ניהול, שלמרות שאינו גוף מחליט פורמאלי, הפך להיות לגוף רב חשיבות בתהליכי הניהול וקבלת ההחלטות, גוף שמאפשר תיאום, חשיבה ובחינת רוחב של נושאים בטרם הבאתם לדיון בהנהלות.

בכפוף ובמקביל להנהלות שתוארו כאן, פועלות עשרות הנהלות וועדות בתחום העסקי והחברתי, שכולן יחדיו מנהלות ומתפעלות את מכלול המערכת הסבוכה של קיבוץ רמת יוחנן. גופים אלו יוצגו בנפרד.

ראוי לציין שתי ועדות שיש להן מעמד מקביל לשלוש ההנהלות שלהן מנדט להביא את החלטותיהן ישירות לאסיפה הכללית ללא אישור מכין מהמזכירות או מהנהלה אחרת: ועדת החברה, וועדת הפנסיה.

מצורף כאן התרשים המבטא את המבנה הארגוני הקיים:

לחוברת ההמלצות לשינוי ארגוני משנת 1998 שלאורה עוצב השינוי הארגוני העדכני...


ramatyohanan abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות