Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8459213

צור קשר

ramatyohanan@kry.co.il

שלח דוא"ל

 אוכלוסיית רמת יוחנן בשנת 2011 - שנת ה-80 לרמה (נכון לאוקטובר)
 

 

סטטוס

סטטוס משנה

גברים

נשים

מחוץ למקום

סה"כ

ילדים

 

 

 

 

 

גיל רך 0-6

 74

57 

 

 131

בי"ס יסודי 7-12

 43

 42

 

 85

חט"ב ותיכון 13-18

46 

31 

 

 77

סה"כ ילדים

 

163

130


293

 

 

 

 

 

 

מסלול צעירים מסיום יב' עד גיל 30

 

 

 

 

 

שנת שירות

2

1


3

צבא

19

8


27

צעירים שאינם חברים או מועמדים

54

50

59

104

צעירים מועמדים

0

4


4

צעירים חברים

5

7


12

סה"כ צעירים

 

80

70

59

150

 

 

 

 

 

 

חברים ומועמדים מגיל 31

 

 

 

 

 

מועמדים מגיל 31

4

4

0

8

חברים בגיל 31 - 45

83

96


179

חברים בגיל 46 - 55

46

41


87

חברים בגיל 56 - 65

31

37 
 68
 חברים בגיל 75-66 3137


68

חברים בגיל 75  +

32

28

 

60

סה"כ חברים ומועמדים מגיל 31

 

227

243


470

סה"כ חברים

 

 

 

 

474

 

 

 

 

 

 

חיילים מאומצים(בודדים)

8

5

0

13

תושבים נלווים בני זוג של חבר/ה

21

13

0

34

ילדי תושבים ובמבח"ים

5

8

0

13
0


תושבים כללי

35

22

0

57

תושבים הורי חברים

0

3

0

3
0


בית אבות (לא כולל חברים והורים)0


סה"כ תושבים

69

51

0

120

 

 

 

 

 

סה"כ אוכלוסיה

539

494


1033

 

 

 

 

 

קבוצת ש"ש


0

 

קרוואנים


0

 

סה"כ נוספים

 

 

 


 

 

 

 

 

סה"כ אוכלוסיה "רבתי"

1033


 
 
התפלגות אוכלוסיית החברים מגיל 31 לפי גילהתפלגות אוכלוסיית רמת יוחנן לפי קבוצות גיל וסטטוס

ramatyohanan abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות