Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8459213

צור קשר

ramatyohanan@kry.co.il

שלח דוא"ל

העשור הרביעי של רמת יוחנן 1961- 1970

__________________________________________


תקופה זו היא תקופת "המהפכה התעשייתית".
אחרי מספר שנים של בירורים וחיפושים עברה האחריות אל יזמים שאינם מדור המייסדים, והתקבלה ההחלטה על הקמת מפעל למוצרי פלסטיקה, "פלרם"-אחרי נסיעת "חמשת המופלאים" לאוסטריה לתקופת הכשרה על הציוד.

בראשיתו  סבל המפעל ממגבלות עסקיות, אך תוך שנים ספורות נפרצה הדרך, והמפעל התפתח ליכולת יצוא ניכרת, לשיווק מקומי 
לא קטן, ובהמשך – לחברה  תעשייתית רב-לאומית שמגיעה בשנות האלפיים למכירות בהיקף שנתי של כמיליארד ש'ח .
במהלך שנות הששים ,עם התרחבות פלרם, נשאבו חברים רבים לעבודה במפעל , ואחת התוצאות ההכרחיות היתה צמצום במספר ענפים זעירים ובינוניים בחקלאות.
תהליך זה, הנמשך גם בשנות השבעים,   מתרחבת צמיחתם של ענפים גדולים בהיקפם לצד מחיקת ענפים קטנים חסרי סיכויי צמיחה. נסגר ענף המדגה (בתמורה למכסות ייצור פטמים)  נסגרו ענפי השדה הקטנים והקטנטנים (מפרחים ועד גינת ירקות לצורכי הבית), הכרם  נעקר לטובת הגדלת פרדס ההדרים הגדול וגם דיר הצאן נסגר.

בסוף העשור מועסקים במפעל חברים רבים לצד עבודה שכירה רבה ( משמרות...), ונפתח מרחב תעסוקה גדול ומעניין לחברים רבים .

בתחומי החברה חלות התפתחויות לא מעטות בעשור זה  שמתאפיין קודם כל בהעברת האחריות בצורה סופית אל כתפי הדור השני של הקיבוץ :
רכזי ענפים, ממלאי תפקידי ניהול מרכזיים, אחראיות לבתי הילדים ולחינוך – כמעט כולם הם בני הקיבוץ והמצטרפים אליו, ולא עוד מייסדיו (אם כי רבים מהם עדיין פעילים ).
בשנים אלו משתנה דפוס הבנייה בקיבוץ : נבנים בתי קומותיים ראשונים בני 4 דירות, במטרה של שמירת ההיקף המוגבל של חצר הקיבוץ וקירבה אל חדר האוכל, נבנים בתי ילדים וגני ילדים חדשים, וגם מבנה חדר האוכל מוגדל שוב כדי לשמור על היכולת להיות המרכז האמיתי של חיי הקיבוץ.
בשנים 1968-1969 מתבצע שיפוץ של 70 דירות ותיקים במגמה של "צמצום פערים", להביא את כל דירות החברים לממדים של כ- 70 מטר רבוע .      
בונים מבנה למפעל באמצע השדה - 1963


פנחס ספיר המיתולוגי חותך את הסרט של פלר"ם 
מימין משה לקח ומישקי.


בונים לראשונה שיכון וותיקים על שתי קומות


ramatyohanan abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות