Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8459213

צור קשר

ramatyohanan@kry.co.il

שלח דוא"ל


1931
יום שמחת תורה, כ"ב בתשרי תרצ"ב, ה – 2 באוקטובר 1931 נחשב כיום העלייה לקרקע של ראשוני רמת יוחנן. הקבוצה המייסדת כללה גרעין ארץ ישראלי שנקרא קב' הצפון, והחל את גיבושו כבר ב 1924. הם נדדו במספר תחנות, והאחרונה שבהן הייתה בגניגר, שם הכשירו עצמם להתיישבות. בגניגר הצטרפה אליהם קבוצה של צעירים חלוצים שעלתה מארה"ב. להלן כמה תאריכים מעצבים בהתפתחות הקיבוץ:1932 – הצליח הקידוח בבאר שמתחת לשמיר – מבטיח אספקה סדירה של מים טובים לשתייה ולחקלאות, תנאי הכרחי להקמת וביסוס ישוב הקבע.
1934
מגיעה קבוצת פלנטה, הכשרה של בוגרי השומר הצעיר בפולין. ברכה גדולה למשק, רעה גדולה וסכנת פילוג על רקע חברתי פוליטי.

1940

הפילוג והטרנספר עם בית אלפא. 100 ממייסדי בית אלפא שעלו שם להתיישבות ב 1922 באים לרמת יוחנן, כ – 70 אנשי קבוצת פלנטה עוברים לבית אלפא. תנופה משקית וחברתית גדולה לרמת יוחנן. אנשי בית אלפא משתלבים בהובלת הקיבוץ בכל התחומים.
1948
הקרב על רמת יוחנן, מבחן שהקיבוץ עובר בהצלחה ועם מספר הרוגים מקרב חברי הקיבוץ ותושביו. בשלב מסוים של המערכה גם פונו הנשים והילדים. מקור לגאווה ולחישול.
1956
השלמת בניית חדר האוכל המחודש במקום זה שנשרף, השלמת עיקר המהלך של בניית שיכון וותיקים למייסדים. תחושה של קבע והתבססות.
1963
הקמת מפעל הפלסטיק פלר"ם. צעד משמעותי ראשון ליצירת מקור פרנסה תעשייתי בנוסף לחקלאות. יעברו עוד כ 15 שנה עד שהמפעל יגיע לרווחיות, ויהפוך מאז למנוע הצמיחה והעוצמה הכלכלית של רמת יוחנן. תוצר של חזון, כישרון וחריצות של אנשים רבים, משולב גם אולי במידה טובה של מזל שמקרין עלינו מטובו עד היום.
1967 - 1973
מלחמת ששת הימים, ההתשה ויום כיפור. קוברים בנים שנפלו. עוברים ויוצאים מחוזקים. ב 1973 בעת המלחמה נחנך האגף החדש והמורחב של חדר האוכל. יצירת אומנות מופלאה של לוזר (אלעזר הלבני) במעטפת האגף החדש, מתחילים מסורת חדשה של קבלות שבת שהופכות להיות עוגן מרכזי בקהילה של חוסן ושייכות.
1980
החלטה על מעבר מלינה משותפת ללינה משפחתית.

1985
המפולת הכלכלית של התנועה הקיבוצית – רמת יוחנן מפגינה חוסן וממוצבת מחוץ למשבר כאחד הקיבוצים החזקים בתנועה הקיבוצית. תוצר של מנהיגות כלכלית אחראית ונבונה.
2010
רמת יוחנן,קהילה חיונית ומבוססת שמציינת 78 שנה לעלייתה על הקרקע. לקראת סגירת תב"ע חדשה שמציבה אופק אופטימי להמשיך צמיחה והתבססות.

ramatyohanan abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות